Om Xintela

Xintelas målsättning är att skapa betydande medicinska vinster inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi med fokus på behandling av sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort.

Om bolaget

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi med fokus på sjukdomar där det medicinska behovet är stort.

Nyckeln i Xintelas verksamhet är bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk. XINMARK®-teknologin gör det också möjligt att detektera vissa tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt.

till Toppen

Historia

Xintela grundades 2009 av bolagets VD Evy Lundgren-Åkerlund. Bolagets verksamhet baseras på den mångåriga forskning och utveckling som hon och hennes team utfört vid Lunds universitet samt i bolaget Cartela. 

2013 byggde Xintela upp sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på att utveckla stamcellsprodukter för reparation av skadat ledbrosk. 2014 inleddes ett forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla en riktad behandling av hjärntumören glioblastom. 2020 lades trippelnegativ bröstcancer till bolagets pipeline inom riktade cancerterapier. Utvecklingen av nya cancerterapier sker i Xintelas helägda dotterbolag Targinta AB.

Xintela har en bred och stark patentportfölj som innefattar över 50 godkända patent på viktiga marknader som Australien, Europa, USA, Kanada och Japan.

CEO Evy Lundgren talking to a scientist
till Toppen

Ledning och styrelse

Xintelas ledning och styrelse har omfattande erfarenhet från Life Science-industrin, gällande forskning och utveckling av bolag och medicinska produkter i både preklinisk och klinisk fas. Styrelsen har även bred erfarenhet inom både cellterapi och cancerterapi, och besitter stor kompetens inom områden som ekonomi och juridik.

Ledning

Evy Lundgren-Åkerlund, född 1957
Verkställande direktör sedan 2009
Doktor i medicinsk vetenskap, docent

Erfarenhet: Grundare av Xintela. Har lång erfarenhet av biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft ledande befattningar inom både akademi och industri. Grundade Cartela AB och var vd och forskningschef mellan åren 2000–2007. Var verksamhetschef/vd på Ideon Bioincu­bator/Lund Life Science Incubator 2008–2012.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Targinta AB
Tidigare uppdrag
: Styrelseledamot Xintela AB.
Antal aktier: 4 402 000 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning eller av större aktieägare.

Gunnar Telhammar, född 1961
Inhyrd till Bolaget som CFO sedan 2013
Civilekonom från Lunds Universitet

Erfarenhet: Har haft flera befattningar som CFO och ekonomichef, både i Sverige och utomlands, och har bedrivit verksamhet genom sin egen konsultbyrå BioFinans AB i över 15 år.
Pågående uppdrag: VD i BioFinans AB, CFO i AcouSort AB (Publ) samt ImmuneBiotech AB.
Tidigare uppdrag: CFO i A1M Pharma AB. Styrelseledamot i Targinta AB.
Antal aktier: 175 000 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Gregory Batcheller, född 1957
Styrelseordförande sedan 2011
LL.M, J.D., B.Sc. (Econ.)

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik och medtech.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Targinta AB, Saga Diagnostics AB, ImmuneBiotech Medical Sweden AB, CarryGenes Group, och Lundoch Diagnostics AB. Styrelseledamot i CanImGuide Therapeutics AB och Immodulate Pharma AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Monocl AB, Abliva AB (fd Neurovive Pharmaceutical AB) och Guard Therapeutics AB (fd A1M Pharma AB).
Antal aktier: 688 300 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Thomas Areschoug, född 1972
CBO sedan augusti 2020
Ph.D.

Erfarenhet: Lång erfarenhet från biomedicinsk R&D och affärsutveckling inom life science. Senast i en ledande roll på Business Sweden.
Inga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag
: Invest in Skåne, Xintela, Business Sweden.
Antal aktier: 20 000 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Peter Ekolind, född 1964
COO sedan augusti 2020
MBA

Erfarenhet: Har lång erfarenhet av marknadsföring, försäljning och ledarskap på flera globala läkemedelsföretag i olika ledande befattningar som marknadsföringschef, affärsområdeschef och landschef. Har även varit VD för Getinge Sverige AB och Avidicare AB.
Pågående uppdrag: Chief Operating Officer (COO) i Xintela AB, styrelseledamot och VD i Pekoli AB, styrelseledamot i Nordic Gamekeeper Holding AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i In vitro Plant-tech AB, Avidicare AB, Airsonett AB, Getinge Sverige AB, Swedish Medtech Service AB.
Antal aktier: 200 000 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Styrelse

Gregory Batcheller, född 1957
Styrelseordförande sedan 2011
LL.M, J.D., B.Sc. (Econ.)

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik och medtech.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Targinta AB, Saga Diagnostics AB, ImmuneBiotech Medical Sweden AB, CarryGenes Group, och Lundoch Diagnostics AB. Styrelseledamot i CanImGuide Therapeutics AB och Immodulate Pharma AB. 
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Monocl AB, Abliva AB (fd Neurovive Pharmaceutical AB) och Guard Therapeutics AB (fd A1M Pharma AB).
Antal aktier: 688 300 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Sven Kili, född 1967
Styrelseledamot sedan 2014
Leg. läkare med specialistkompetens inom ortopedi

Erfarenhet: Har omfattande erfarenhet inom cellterapi. Sven är kirurg och specialist i ortopedi och har genom ledande positioner i läkemedelsbolagen Genzyme, Sanofi Biosurgery och GSK, många års erfarenhet av framgångsrik utveckling och kommersialisering av cell- och genterapiprodukter. Sven har även haft medicinskt och regulatoriskt ansvar för cellterapiområdet inom Geistlich Pharma. Upprätthåller sin kliniska kompetens inom UK NHS (Storbritanniens nationella sjukvårdsorganisation).
Pågående uppdrag: Sven är styrelseledamot samt Chief Medical Officer (CMO) i Xintela. Sven är även styrelseordförande i Sven Kili Consul­ting Ltd, samt styrelseledamot i CCRM och SCB.
Tidigare uppdrag: Vice VD och utvecklingschef för gentera­piavdelningen inom GSK.
Antal aktier: 330 427 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Karin Wingstrand, född 1957
Styrelseledamot sedan 2014
Apotekare

Erfarenhet: Rådgivare inom Life Science-industrin. Har tidiga­re varit global chef för AstraZenecas kliniska forskning såväl som global chef för AstraZenecas farmaceutiska och analytis­ka forskning och utveckling.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Targinta AB, T-bolaget Aktiebolag, Xbrane Biopharma AB, Histolab Products AB, Winkon Holding AB och Integrum AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swecure AB, Adenovir Pharma AB och Aqilion AB samt styrelseordförande i Mevia AB.
Antal aktier: 105 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Lars Hedbys, född 1957
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021
TEKNISK DOKTOR I BIOKEMI

Erfarenhet: Lars Hedbys har omfattande erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i läkemedels-, bioteknik- och MedTech-industrier med flera ledande befattningar i AstraZeneca.
Pågående uppdrag: Han har för närvarande flera styrelseuppdrag inklusive medlemav styrelserna för RhoVac, Cell Invent och Scandinavian ChemoTech.
Tidigare uppdrag: VD för  Idogen och Pharmiva.
Antal aktier: 0 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Maarten de Château, född 1963
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021
LÄKARE OCH DOKTOR I MEDICINSK VETENSKAP

Erfarenhet: Mer än femton års erfarenhet från roller inom klinisk läkemedels­utveckling och affärsutveckling på Sanofi, Sobi och Camurus. Innan dess jobbade han fem år som aktieanalytiker.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Atrogi AB, styrelseledamot i Xintela AB, Beactica Therapeutics AB, Cavis Technologies AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, MetaCurUm Biotech AB och Amarna Holding BV. VD i Sixera Pharma AB, Buzzard Pharmaceuticals AB och MetaCurUm Biotech AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i OxTheraAB, Addbio AB, Gesynta Pharma AB, Evident Life Försäkring AB och styrelsesuppleant i Nylof Holding AB.
Antal aktier: 1 282 051 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

till Toppen

Vetenskapliga rådgivare

Mer info kommer snart.
Läs mer om vår teknologi
till Toppen

Samarbetspartners

En viktig del av Xintelas affärsstrategi är att samarbeta med ledande forskargrupper och andra bolag. Genom dessa samarbeten kan Xintela skapa intresse för bolagets teknologiplattform, och även möjlighet att erhålla intäkter via licensering. Xintela har redan inlett ett flertal nationella och internationella samarbeten med aktörer verksamma inom regenerativ medicin och cancer.

till Toppen
Scientist working in lab

Karriär

Vi är alltid intresserade av att erhålla spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens och energi till vårt dynamiska team. Tveka inte att skicka in ditt CV till vår COO peter@xintela.se

När du skickar in ditt CV till oss ger du samtidigt ditt samtycke enligt vår GDPR-policy. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

till Toppen

GDPR-policy

Här hittar du Xintelas GDPR policy.

Ladda ner GDPR-policy (pdf)
till Toppen