Om Xintela

Xintelas målsättning är att skapa betydande medicinska vinster inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi med fokus på behandling av sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort.

Om bolaget

Xintela är ett biopharma bolag som utvecklar stamcellsbaserade behandlingar med fokus på artros och svårläkta bensår samt, genom det helägda dotterbolaget Targinta, riktade antikroppsbaserade behandlingar för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Verksamheterna är inriktade på sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort och effektiva behandlingar idag saknas.

Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

till Toppen

Historia

Xintela grundades 2009 av bolagets VD Evy Lundgren-Åkerlund. Bolagets verksamhet baseras på den mångåriga forskning och utveckling som hon och hennes team utfört vid Lunds universitet samt i bolaget Cartela. 

2013 byggde Xintela upp sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på att utveckla stamcellsprodukter för reparation av skadat ledbrosk. 2014 inleddes ett forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla en riktad behandling av hjärntumören glioblastom. 2020 lades trippelnegativ bröstcancer till bolagets pipeline inom riktade cancerterapier. Utvecklingen av nya cancerterapier sker i Xintelas helägda dotterbolag Targinta AB. 2021 erhöll Xintela licens för tillverkning av ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) i bolagets GMP-enhet och produktpatent för XSTEM® godkändes i Europa. 2022 inleddes bolagets första kliniska studie med stamcellsprodukten XSTEM i patienter med knäartros

Xintela har en bred och stark patentportfölj som innefattar över 50 godkända patent på viktiga marknader som Australien, Europa, USA, Kanada och Japan.

CEO Evy Lundgren talking to a scientist
till Toppen

Ledning och styrelse

Xintelas ledning och styrelse har omfattande erfarenhet från Life Science-industrin, gällande forskning och utveckling av bolag och medicinska produkter i både preklinisk och klinisk fas. Styrelsen har även bred erfarenhet inom både cellterapi och cancerterapi, och besitter stor kompetens inom områden som ekonomi och juridik.

Ledning

Styrelse

till Toppen

Vetenskapliga rådgivare

Mer info kommer snart.
Läs mer om vår teknologi

Samarbetspartners

En viktig del av Xintelas affärsstrategi är att samarbeta med ledande forskargrupper och andra bolag. Genom dessa samarbeten kan Xintela skapa intresse för bolagets teknologiplattform, och även möjlighet att erhålla intäkter via licensering. Xintela har redan inlett ett flertal nationella och internationella samarbeten med aktörer verksamma inom regenerativ medicin och cancer.

till Toppen

Karriär

Vi är alltid intresserade av att erhålla spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens och energi till vårt dynamiska team.

När du sänder oss din ansökan och CV godkänner samtidigt att vi behandlar din personliga data enligt vår GDPR policy. Du kan när som helst be oss ta bort din data.

till Toppen

GDPR-policy

Här hittar du Xintelas GDPR policy.

Ladda ner GDPR-policy (pdf)
till Toppen