Tillbaka

Lars Hedbys

Styrelseledamot sedan 2021. Teknisk doktor i biokemi.
Född:
1957
Lars Hedbys

Erfarenhet: Har omfattande erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i läkemedels-, bioteknik- och MedTech-industrier med flera ledande befattningar i AstraZeneca.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Scandinavian ChemoTech AB, Vetiqure AB och Strominnate AB. Styrelseledamot i Asgard Therapeutics AB, Chosa Oncology AB, Cell Invent AB, Vagnlyftaren AB och Ventac Partners AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i IAmPatient AB, styrelseledamot i Hamlet Pharma AB, styrelsesuppleant i CanImGuide Therapeutics AB och Immodulate Pharma AB. Vd för Idogen AB och Pharmiva AB.

Aktieinnehav: 200 000

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga i ledningen