Tillbaka

Lars Hedbys

Styrelseledamot sedan 2021. Teknisk doktor i biokemi.
Född:
1957
Lars Hedbys

Erfarenhet: Har omfattande erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i läkemedels-, bioteknik- och MedTech-industrier med flera ledande befattningar i AstraZeneca.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Scandinavian ChemoTech AB, IAmPatient AB, Asgard Therapeutics AB och Vetiqure AB. Styrelseledamot i Vagnlyftaren AB, Ventac Partners AB, RhoVac AB, Hamlet Pharma AB och Cell Invent Sweden AB. Styrelsesuppleant i CanImGuide Therapeutics AB och Immodulate Pharma AB.

Tidigare uppdrag: VD för Idogen AB och Pharmiva AB.

Aktieinnehav: 200 000

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga i ledningen