Tillbaka

Evy Lundgren-Åkerlund

Verkställande direktör sedan 2009. Doktor i medicinsk vetenskap, docent.
Född:
1957
Evy Lundgren-Åkerlund

Erfarenhet: Grundare av Xintela. Har lång erfarenhet av biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft ledande befattningar inom både akademi och industri. Grundade Cartela AB och var vd och forskningschef mellan åren 2000–2007. Var verksamhetschef/vd på Ideon Bioincu­bator/Lund Life Science Incubator 2008–2012.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Targinta AB

Aktieinnehav: 6 824 674

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga i ledningen