Tillbaka

Maarten de Château

Styrelseledamot sedan 2021. Läkare och doktor i medicinsk vetenskap.
Född:
1963
Maarten de Château

Erfarenhet: Mer än 15 års erfarenhet från roller inom klinisk läkemedels­utveckling och affärsutveckling på Sanofi, Sobi och Camurus. Innan dess jobbade han som aktieanalytiker.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Atrogi AB, styrelseledamot i Targinta AB, Beactica Therapeutics AB, Cavis Technologies AB, Cordivest AB, Chateau Holding AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, MetaCurUm Biotech AB och Amarna Holding BV. VD i Sixera Pharma AB, Cordivest AB, Buzzard Pharmaceuticals AB och MetaCurUm Biotech AB. Styrelsesuppleant i Saare Consulting AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i OxTheraAB, Addbio AB, Gesynta Pharma AB, Evident Life Försäkring AB och styrelsesuppleant i Nylof Holding AB.

Aktieinnehav: 2 452 829

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga i ledningen