Tillbaka

Gregory Batcheller

Styrelseordförande sedan 2011. LL.M, J.D., B.Sc. (Econ.)
Född:
1957
Gregory Batcheller

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik och medtech.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Targinta AB, Saga Diagnostics AB, ImmuneBiotech Medical Sweden AB, CarryGenes Group, och Lundoch Diagnostics AB. Styrelseledamot i CanImGuide Therapeutics AB och Immodulate Pharma AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Monocl AB, Abliva AB och Guard Therapeutics AB.

Aktieinnehav: 1 888 300

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga i ledningen