Tillbaka

Thomas Eldered

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022. CIVILINGENJÖR I INDUSTRIELL EKONOMI.
Född:
1960
Thomas Eldered

Erfarenhet: Thomas har mer än 35 års erfarenhet från olika befattningar inom internationell läkemedelsindustri. Framförallt inom läkemedelstillverkning, utveckling, företagsbyggande och företagsledning i privata och publika bolag

Pågående uppdrag: Grundare och huvudägare till Flerie Invest AB. Styrelseordförande i Amarna Therapeutics BV, NorthX Biologics AB och Prokarium Ltd, samt styrelseledamot i Buzzard Pharmaceuticals AB, Chromafora AB, Flerie Invest AB, Kahr Bio Ltd, Nanologica AB, Toleranzia AB och Sixera Pharma AB.

Tidigare uppdrag: Medgrundare till Recipharm AB, där han under perioden 2008–2021 var verkställande direktör.

Aktieinnehav: 315 692 260 (via närståendes ägande).

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning men inte oberoende till större aktieägare.

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga i ledningen