Tillbaka

Gunnar Telhammar

Inhyrd till bolaget som CFO sedan 2013. Civilekonom från Lunds universitet.
Född:
1961
Gunnar Telhammar

Erfarenhet: Har haft flera befattningar som CFO och ekonomichef, både i Sverige och utomlands, och har bedrivit verksamhet genom sin egen konsultbyrå BioFinans AB i över 15 år. Han har tidigare varit CFO i Guard Therapeutics AB och styrelseledamot i Targinta AB.

Pågående uppdrag: VD i BioFinans AB, CFO i AcouSort AB samt ImmuneBiotech AB.

Aktieinnehav: 464 828

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga i ledningen