Teknologi

Xintelas verksamhet bygger på en patentskyddad teknologiplattform, XINMARK® inom vilken bolaget använder sig av specifika markörer för att utveckla nya behandlingsmetoder inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi. 

XINMARK®

XINMARK® är nyckeln i Xintelas verksamhet och är bolagets patentskyddade markörteknologi. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk.

XINMARK®-teknologin gör det också möjligt att detektera vissa tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt. Xintela fokuserar på behandling av aggressiva cancerformer, inklusive hjärntumören glioblastom samt trippelnegativ bröstcancer. Utvecklingen av nya riktade cancerterapier sker i Xintelas helägda dotterbolag Targinta AB.

A microscope looking at samples
till Toppen

XACT

Xintela utvecklar ett analytiskt test, XACT™ (Xintela Assay for Cell Therapy) som bygger på specifika antikroppar som binder till Xintelas markörer. XACT™ används för att kvalitetssäkra metoder och celler i det egna utvecklingsarbetet av stamcellsprodukter men också i strategiska samarbeten med andra bolag och forskargrupper. Dessa samarbeten syftar till att ge tidiga intäkter till Xintela och samtidigt öka intresset för Bolagets teknologi.

Klicka här för att läsa mer om Xintelas projekt

Patentportfölj

Xintelas teknologiplattform skyddas av ett stort antal godkända patent på viktiga marknader, och bolaget lämnar kontinuerligt in ytterligare ansökningar avseende kommersiellt relevanta innovationer från utvecklings-pipelinen.

Patentfamilj
Titel
Territorium
Giltig till
status
WO 00/75187
"Alpha-11-patentet"
"En integrin heterodimer och en alpha-subenhet därav"
Territorium:
Frankrike, Storbritannien, Tyskland, USA.
Giltig till: 
2020
Status: 
Godkänt
WO 03/106492 "Stamcellsmarkörpatentet"
"Markör för stamceller, och dess användning"
Territorium:
Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien Sverige, Tyskland, Österrike, USA.
Giltig till: 
2023
Status: 
Godkänt
WO 2004/089990
"Antikroppspatentet"
Ny Monoklonal antikropp med kapacitet att binda integrin α10β1"
Territorium:
Australien, Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA.
Giltig till: 
2024
Status: 
Godkänt
WO 2016/133449
"Hjärntumörpatentet"
"Detektion och behandling av maligna tumörer i CNS"
Territorium:
Australien, Europa (EP), Israel, Japan, Kanada, Kina, Sydafrika, Sydkorea, USA.
Giltig till: 
2036
Status: 
Under granskning i nationell fas
WO 2018/033596
"Neurala stamceller"
"Markör för neurala stamceller"
Territorium:
Australien, Brasilien, Europa (EP), Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA.
Giltig till: 
2037
Status: 
Under granskning i nationell fas

Godkänt i Sydafrika
WO 2018/138322 "Förebyggande av osteoartrit"
"Förebyggande och behandling av skador eller sjukdom på ben och brosk"
Territorium:
Australien, Brasilien, Europa (EP), Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA.
Giltig till: 
2038
Status: 
Under granskning i nationell fas
WO 2019/002547
"XACT för kondrocyter"
"Kvalitetssäkring av kondrocyter"
Territorium:
Australien, Brasilien, Europa (EP), Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, USA.
Giltig till: 
2038
Status: 
Under granskning i nationell fas