Projekt

Xintela utvecklar med hjälp av sin teknologiplattform nya behandlingsmetoder inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi, med fokus på sjukdomsområden där behovet av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stort.

Pipeline

Sjukdomsområde
Discovery
Preklinik
Klinik
XSTEM
Artros
Svårläkta bensår
ARDS
Andra indikationer
EQSTEM
Ledsjukdom häst

Stamcellsterapi

Många vävnader återbildas inte efter en skada, utan ”läker” med hjälp av ärrvävnad som saknar den ursprungliga funktionaliteten. Regenerativ medicin, bland annat stamcellsterapi, syftar till att återskapa vävnaders rätta egenskaper och funktioner. Xintela utvecklar en stamcellsterapi för reparation av skadat ledbrosk baserad på Bolagets patentskyddade markörteknologi.

till Toppen

EQSTEM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

XSTEM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ledbroskskador - artros

Ledbroskskador är vanligt förekommande, även bland unga, och orsakas av yttre påverkan som exempelvis sportskador och övervikt. Brosk har dålig självläkningsförmåga, vilket gör att skadorna ofta förvärras och leder till ledsjukdomen artros där ledbrosket successivt bryts ner och orsakar mycket smärta. Artros förknippas vanligtvis med knä- och höftleder men kan även drabba andra leder i kroppen. Var fjärde person över 45 år i Sverige har artros och förekomsten av artros stiger med åldern och är den främsta orsaken till smärta och kronisk funktionsnedsättning efter 65 års ålder.

Xintela utvecklar en stamcellsbaserad produkt för behandling av skadat ledbrosk. Produkten riktar sig till patienter med traumatiska broskskador eller tidig artros. Cellterapi för broskskador har under många år utvärderats kliniskt men befintliga metoder har svårt att möta myndigheternas allt striktare kvalitetskrav avseende cellernas identitet och funktion. Xintela löser detta problem genom att identifiera och selektera de stamceller som kan utvecklas till broskproducerande celler med sin markörteknologi.

Bolaget använder donerade mesenkymala stamceller som kan odlas i stora mängder och behandla ett stort antal patienter vilket håller nere produktionskostnaderna. Produkten är dessutom tänkt att injiceras in i den skadade leden och är därmed ett enkelt ingrepp för patienten.

Xintela utvecklar även en stamcellsbehandling för broskskador hos hästar vilket förkortar tiden för en produkt att nå till marknaden samtidigt som studier på hästar är en viktig förberedelse inför kommande kliniska studier på människa.

till Toppen

Svårläkta bensår

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cancerterapi

Inom cancerterapi (som bedrivs av dotterbolaget Targinta AB) utvecklas terapeutiska antikroppar som specifikt binder till målmolekylen integrin α10β1, som uttrycks på vissa cancerceller, bland annat i trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom..

Läs mer på Targintas hemsida
till Toppen

Publikationer

Camper, L., Holmvall, K., Wängnerud, C., Aszódi, A., and Lundgren-Åkerlund, E.  "Distribution of the collagen-binding integrin α10β1 during mouse development."  Cell Tissue Res. 306, 107-116 (2001).

Bengtsson, T., Camper, L., Schneller, M., and Lundgren-Åkerlund, E.  "Characterization of the mouse integrin subunit α10 gene and comparison with its human homologue. Genomic structure, chromosomal localization and identification of splice variants." Matrix Biology 20, 565–76 (2001).

Camper, L., Hellman, U., and Lundgren-Åkerlund, E. Isolation, "Cloning, and Sequence Analysis of the Integrin Subunit α10, a β1-associated Collagen Binding Integrin Expressed on Chondrocytes." Journal of Biological Chemistry 273, 20383–20389 (1998).

Bengtsson, T., Aszódi. A., Nicolae, C., Hunziker, E.B., Lundgren-Åkerlund, E. and Fässler, R.  "Loss of α10β1 integrin expression leads to moderate dysfunction of growth plate chondrocytes. " Journal of Cell Science 118, 929–36 (2005).

Varas, L., Bryngelson Ohlsson, L., Honeth, G., Olsson, A., Bengtsson, T., Wiberg, C., Bockermann, R., Järnum, S., Richter, J., Pennigton, D., Johnstone, B. Lundgren-Åkerlund, E and Kjellman, C.  "α10 Integrin expression is up-regulated on fibroblast growth factor-2-treated mesenchymal stem cells with improved chondrogenic differentiation potential. " Stem Cells and Development 16, 965–978 (2007).

Lundgren-Åkerlund E., Aszòdi A. "Integrin α10β1: a collagen receptor critical in skeletal development" Adv
Exp Med Biol. 819:61-71. (2014)

Zeltz C, Lu N, Gullberg D. “Integrin α11β1: a major collagen receptor on fibroblastic cells" Adv Exp Med Biol. 819:73-83. (2014)

Munksgaard Thorén M., Chmielarska Masoumi K., Krona C., Huang X., Kundu S., Schmidt L., Forsberg-Nilsson K., Floyd Keep M., Englund E., Nelander S., Holmqvist B. and Lundgren-Åkerlund E. “Integrinα10,a Novel Therapeutic Target in Glioblastoma, Regulates Cell Migration,Proliferation, and Survival.” Cancers (Basel). 11, 587 (2019).

Uvebrant K., Reimer Rasmusson L., Talts JF., Alberton P., Aszodi A., and Lundgren-Åkerlund E. “Integrinα10β1-selected Equine MSCs have Improved Chondrogenic Differentiation, Immunomodulatory and Cartilage Adhesion Capacity.” Ann Stem Cell Res. 2,001–009 (2019). 

Delco ML., Goodale M., Talts JF.,Pownder SL., Koff MF., Miller AD., Nixon B., Bonassar LJ., Lundgren-Åkerlund E., and Fortier LA. “Integrin α10β1-SelectedMesenchymal Stem Cells Mitigate the Progression of Osteoarthritis in an EquineTalar Impact Model.” Am J Sports Med. 48, 612-623 (2020).

Andersen, C., Uvebrant, K., Mori, Y. Aarsvold S., Jacobsen S., Berg LC., Lundgren Åkerlund, E., and Lindegaard C. ”Human integrin α10β1-selected mesenchymal stem cells home to cartilage defects in the rabbit knee and assume a chondrocyte-like phenotype.” Stem Cell Res Ther. 13, 206 (2022).


till Toppen